برای جلوگیری از خروج شرکت‌ها نیازمند ایجاد بستر مناسب در کشور هستیم
برای جلوگیری از خروج شرکت‌ها نیازمند ایجاد بستر مناسب در کشور هستیم
به گفته معتمدزادگان در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها با هدف توسعه در حال رفتن به خارج از کشور هستند که تنها با فراهم آوردن بستر مناسب ،ارائه خدمات و امکانات می توانیم آنان را نگه داریم.


به گزارش ندای تجن-علی معتمدزادگان در مراسم تکریم و معارفه پارک علم و فناوری استان بیان کرد: پارک مازندران را بهتر از زمانی که تحویل گرفتم، دادم و در جایگاهی که پارک به آن رسید نقش داشتم.
رئیس سابق پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به تعریف پادشکنندگی در کتاب نیکلاس طالب، گفت: براساس تعریف می توان عملکردسیستم ایمنی بدن در زمان ورود میکروب به آن را مانند پادشکنندگی عنوان کرد.

 وی افزود:در شرایط ورود میکروب بدن مقاوم تر می شود مانند زمان کنونی که متاسفانه ویروس کرونا سبب فوت بسیاری از افراد شد اماافراد مقاوم باقی ماندند و با هم ازدواج می‌کنند وفرزندان‌شان انسان‌های مقاوم تری هستند.
معتمدزادگان با بیان اینکه بازار و اقتصاد هم یک فضای پادشکننده است،ادامه داد: افراد با ایده‌های مختلف می آیند که شاید برخی نمانند اما در نهایت سبب می شود تا سیستم پایدار، باقی می ماند.
رئیس سابق پارک علم و فناوری مازندران با بیان اینکه در زمان مشاوره به شرکت‌های تازه تاسیس معمولا تجربه‌های ناموفق را به شرکت‌ها می گوییم تا پایدار شوند، گفت:بسیاری از تجربیاتی که به شرکت ها منتقل می‌کنیم نتیجه شکست سایر شرکت‌ها است اما آنهایی که توانایی مقاومت دارند و می توانند نیازهای مصرف کننده را براورده کنند باقی می مانند و سیستم را پادشکننده می کنند.
وی ادامه داد:نظام منابع انسانی ما در کشور دارای اشکال است به طوری که برای تشکیل یک سازمان چابک و کوچک باید این موضوع را بپذیریم که در دانشگاه و پارک نباید به سمت مسایل سیاسی غش کرد و باید به سمت کار کارشناسی رفت.
رئیس سابق پارک علم و فناوری مازندران با بیان اینکه در دنیا به این نتیجه رسیدند که دو درصد از پارک ها تنها تعداد نیروهای آنان ۵۰نفر است، گفت: ما باید در قوی کردن نیروهای منابع انسانی کار کنیم و ببینیم که مخاطب اصلی پارک چه نیازهایی دارد تا در آن جهت حرکت کنیم.
وی با اشاره به اینکه پارک های علم و فناوری در شرایط کنونی در جهت توسعه فیزیکی هستند، افزود: بهره‌برداری اصلی همین شرکت ها هستند و بخش دولتی خیلی هم نمی تواند به نیاز منابع انسانی فکر کند اما نیاز است که به بخش خصوصی توجه کنیم.
معتمدزادگان با بیان اینکه وقتی در مسئولیتی قرار می گیریم خیلی درگیر روشن فکری و ایده پردازی می شویم،افزود: یادمان می رود که گاهی ترمز بزنیم ببینیم چه کار کردیم.
وی با بیان اینکه مراکز رشد ما باید قوی باشند، اضافه کرد:شرکت های خوب مراکز رشد قوی می سازد و مراکز رشد پارک‌ها را و پارک‌ها معاونت علمی قوی را می سازد.
معتمدزادگان با اشاره به اینکه برای اینکه معاونت فناوری وزارت علوم، پژوهش و فناوری تشکیل شود خیلی تلاش کردم، گفت:خوشحالم که امروز معاونت فناوری در مراسم تکریم حضور دارد.
وی با بیان اینکه 50درصد فضای پارک علم و فناوری فیزیکی است، گفت:50درصد،دارایی های نامشهود پارک ها هستند که بسیار ارزشمند هستندو باید مراقب آن باشیم.
معتمدزادگان توسعه نوآوری را یک مفهوم فرهنگی عنوان کرد که  آموزش پشت فرهنگ خوابیده است و ادامه داد: نیاز به آموزش کارآمد در تمامی زمینه ها داریم.
رئیس سابق پارک علم و فناوری مازندران با بیان اینکه اقدامات در این حوزه باید جدی انجام شود، افزود: مسلما حضور استاندار در این مراسم بسیار ارزشمند بوداما به دلایلی مانند سیل و برنامه ها نشد.
وی با اشاره به اینکه دراستان مازندران ۱۲قطعه زمین به شرکت‌ها واگذار کردیم که پس از گذشت یک سال نتوانستند مجوز ساخت دریافت کنند، گفت:ما نمی توانیم شرکت ها را کوچک نگه داریم و برای رشد و توسعه نیاز به زمین دارند که لازم است استاندار در این زمینه حمایت کند.

معتمدزادگان با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها با هدف توسعه در حال رفتن به خارج از کشور هستند، اضافه کرد:تنها با فراهم آوردن بستر مناسب ،ارائه خدمات و امکانات می توانیم آنان را نگه داریم.