لزوم انجام فعالیت هدفمند در عرصه فناوری استان
لزوم انجام فعالیت هدفمند در عرصه فناوری استان
به گفته رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری لازم است تا فعالیت هدفمند در عرضه فناوری داشته باشیم.

به گزارش ندای تجن-رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در مراسم تکریم و معارفه رؤسای سابق و جدید پارک علم و فناوری مازندران در محل سالن اجتماعات دانشگاه با بیان اینکه شاید به بهانه شعار سال تولید و دانش بنیان و اشتعال آفرین اقبال به مراکزفعال در این حوزه افزایش یافت، گفت:نیاز است این فرصت را مغتنم بدانیم و از آن استفاده و اقدام کنیم.

اسدالله تیموری یانسری با اشاره به اینکه دولت سیزدهم با رویکرد تحولی به دنبال فعالیت‌های انجام شده در دولت سابق معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را راه اندازی کرد، ادامه داد: این ساختار حمایتی جوان است و برای رسیدن به بلوغ نیاز به کمک فعالان این حوزه داردتا به نقش آفرینی لازم برسد.
وی با بیان اینکه دانشگاه ها پس از ۱۰۰سال فعالیت در کشور یک سری ضعف ها رانشان دادند، ادامه داد:در حال حاضر مشخص شده است که آموزشی بودن دردی را دوا نمی کند و حوزه رشد، توسعه و مدیریت فناوری و تجربه در آن می‌تواند برای فعالیت در دانشگاه چراغ راه آینده باشد.
تیموری با اشاره به اینکه همه دستگاه ها فناور محور شدند به طوری که از استانداری تا مدیران مدرسه‌ای در ساری وظیفه خود را انجام فعالیت فناورانه می دانند، گفت:ما وظیفه داریم برای فناوری هدفمند فعالیت کنیم شاید لازم باشد برخی دانشگاه‌ها و پارک‌ها صرفا توسعه یک زیست بوم شوند.
وی با بیان اینکه زیست بوم اصلی مازندران کشاورزی است، افزود: اگر سمت و سوی پارک و دانشگاه ها به سمت و سوی رفع نیاز های کشاورزی نباشد ممکن است به سمتی برویم که همه فناوری ها را داشته باشیم اما نیازها را برآورده نکنیم.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ادامه داد:ما مجبوریم تمام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و فناورانه را در بستر دولت قرار دهیم و همه تلاش را برای کمک به بخش خصوصی می کنیم اما نگاه ما دولتی است.
تیموری با بیان اینکه نگاه دولتی خودش یک ترمز توسعه فناوری در همه دنیاست، گفت: در کشور با این نوع نگاه مواجهیم که نگاه دولتی، قیم مآبانه و مالکیت طلب به توسعه فیزیکی توجه می کند اما در دنیا توجه به توسعه فیزیکی با نگاه ما معنا ندارد.
وی با اشاره به اینکه یک پارک هنگامی موفق است که بتواند در پستوی خانه من هم یک ایده را به فناوری تبدیل کند، گفت:امروزه  زندگی ها شهری شده است و به تدریج مفهوم روستا را داریم از دست می دهیم اما اجتماعی شدن یک مفهوم کلی است و لازم است تابه پارک داری و توسعه فناوری در شهر با نگاه متفاوت فکر کنیم.