بروزرسانی لیست ابربدهکاران ، امر قانونی است
بروزرسانی لیست ابربدهکاران ، امر قانونی است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بروزرسانی لیست ابربدهکاران ، امر قانونی است و بانک مرکزی موظف به اطلاع رسانی است.

به گزارش  ندای تجن، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بروزرسانی لیست ابربدهکاران بانکی گفت: به صورت فصلی باید آمار‌های گرفته شده از بانک ها را بروزرسانی کنیم در پایان هر فصل،آمارها را بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک‌ها با سامانه‌ ی بانک مرکزی ،مطابقت داده و در سایت بانک مرکزی منتشر می‌کنیم.

صالح آبادی افزود: بر اساس قانون بودجه سال 1401  این مسله امر قانونی است و بانک مرکزی موظف به اطلاع رسانی است.

همچنین صالح آبادی در رابطه با بحث اعتبارسنجی وام‌های خرد هم اضافه کرد: در خصوص وام‌های خرد، وظیفه نظام بانکی تسهیل است بنابراین دسترسی آسان مردم را به شبکه بانکی ابلاغ کردیم .در بحث وثایق ،تسهیلاتی ایجاد کردیم و طیف متنوعی از وثایق را درنظر گرفته که حتی با قرارداد لازم الاجرا شود تا وام‌های خرد، بر اساس اعتبارسنجی که از مشتری انجام میشود اعطاء شود.

وی افزود: این انتظار از شبکه بانکی وجود دارد که در واقع این تسهیلات را با وثایق آسان به افراد با اعتبار مناسب اعطاء کنند همچنین دسترسی مردم را به شبکه بانکی مثل امضاء الکترونیک، سفته الکترونیک و دسترسی‌های غیر حضوری که به طور کلی در شبکه بانکی است در دستورالعمل‌های  ابلاغی  دیده شده تا شبکه بانکی بتواند به طور عمومی و گسترده ، این کار را انجام دهند.

صالح آبادی در خصوص بحث ضامن برای وام‌های خرد افزود: ضامن در قانون بودجه سال 1401 آمده که تبصره 16 که با یک ضامن تسهیلات را پرداخت کنند لذا یا وثایق دیگری یا حداکثر یک ضامن را می‌توانند دریافت کنند.

همچنین صالح آبادی در خصوص بحث تسهیلات فرزند آوری که قرار بود به متقاضیان دارای کارت پایان خدمت تعلق بگیرد، افزود: در راستای تسهیل اعطای این نوع وام‌ها به مردم ما با نیرو‌های مسلح هم هماهنگی‌های لازم در حال انجام است که  به سهولت تسهیلات به مردم پرداخت شود.

صالح آبادی در رابطه با محدوده رشد ترازنامه بانک‌ها و معافیات برخی بانک‌ها ادامه داد: معافیات راجع به نرخ تسعیر ارز موقعی اتفاق بیافتد طبیعتا آن بانک معاف است. بانک‌هایی که منابع ارزی آنها از سوی مشتریان است آنها  معاف هستند و  معافیت‌های دیگر هم وجود دارد که این‌ها به طور کامل در مقررات پیش بینی شده است. اگر این معافیت‌ها را کنار بگذاریم بعد از این معافیت‌ها  از 1.5 تا 2.5 است. این 1.5 تا 2.5 را ما به هر بانک خود  اعلام می‌کنیم و بر اساس شاخصه اعتباری هر بانک و ریسکی که هر بانک دارد و همچنین اعتبارسنجی که هر بانک نزد بانک مرکزی دارد بر اساس آن ما به هر بانکی اعلام می‌کنیم.

صالح آبادی اضافه کرد:​ وضعیت ناترازی بانکها، بر اساس شاخص آن به هر بانک اعلام میشود  که بین 1.5 تا 2.5 می‌تواند رشد داشته باشد که بانک مرکزی این موضوع را به صورت مرتب کنترل می‌کند.

صالح آبادی تاکید کرد:​ اگر بانکی این قانون را رعایت نکند مشمول اضافه سپرده قانونی بین 10 تا 15 درصد می‌شود.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اینکه بانک توسعه‌ای یا تجاری باشد افزود: یکی از شاخص‌های اثرگذار هم توسعه‌ای یا تجاری بودن آن است؛ و عمدتا بانک توسعه‌ای  عمدتا به سمت بالاتر از 2 حرکت می‌کند.

 صالح آبادی در ادامه افزود:​ بانک‌هایی که وضعیت ناترازی شان بیشتر است و شاخص اعتبارسنجی پایین‌تر است به سمت 1.5 و بانک‌هایی که وضعیت مناسب‌تر است به سمت 2.5 حرکت می‌کند.

  • منبع خبر : تسنیم