دیدار مدیر کل آموزش فنی‌و حرفه‌ای با رئیس دانشگاه مازندران
دیدار مدیر کل آموزش فنی‌و حرفه‌ای با رئیس دانشگاه مازندران
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران در راستای ایحاد مرکز مهارتی و مشاوره شغلی با رئیس دانشگاه مازندران دیدار کرد.

به گزارش ندای تجن_سید حسین درویشی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران با دکتر علی‌ نژاد رئیس دانشگاه مازندران در خصوص آموزش های مهارتی دانشجویان و ایجاد مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان دیدارو گفتگو کرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران دراین دیدار گفت : بر اساس برنامه های تدوین شده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، آموزش دانشجویان درقالب دو طرح کهاد و نخلستان با رویکرد توانمندسازی مهارتی و ایجاد اشتغال ایشان مد نظر بوده که این موضوع نیزاز سوی استاندار محترم مازندران مورد تاکید فراوان است. فلذا این اداره کل آمادگی اجرای طرح کهاد و اعطای مجوز مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان در دانشگاه مازندران و افتتاح آن درهفته دولت و اجرای طرح نخلستان برای فارغ التحصیلان را دارا می باشد.
علی نژاد رئیس دانشگاه مازندران با اهمیت شمردن آموزشهای مهارتی، بیان داشت: این دانشگاه آمادگی اخذ مجوز و ایجاد مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان را دارد تا از آغاز سال تحصیلی جدید رویکرد توانمندسازی مهارتی دانشجویان در برنامه های دانشگاه مازندران اجرایی شود.

  • منبع خبر : روابط عمومی