حافظه تاریخی سرمایه ملی جامعه است
حافظه تاریخی سرمایه ملی جامعه است
به گفته یک استاد دانشگاه علم تاریخ در اساس علم ارتباطات است هرچه دقت نظر در کار مورخ بیشتر باشد این رابطه درست انجام می شود،اگر یک مورخ نتواند به دقت و صحت کار کند یک جامعه را دچار مشکل می کند چون حافظه تاریخی سرمایه ملی جامعه است

به گزارش ندای تجن_کارگاه تخصصی تاریخ شفاهی و عکاسی با تدریس استاد مرتضی نورائی امروز عصر در محل سالن اجتماعات حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.
مرتضی نورائی گفت: به حیطه‌ای که از جهت روش شناسی باز می کنم، تاریخ شفاهی گفته می شود که تحقیقات آن گاهی فردمحور،جمع محور یا اختلاطی از هر دو باشد.
استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه مطالعه فرد یا جمع محور ، فاز هندسی دارد ،ادامه داد:در این مطالعه با پدیده ای که پیش بینی نشده است، روبرو می شویم، پدیده ای که تنوع موضوعی در آن خوابیده است و می‌خواهیم وضعیت ثابت را به سیال تبدیل کنیم .
این استاد دانشگاه با بیان اینکه علم تاریخ در اساس علم ارتباطات است هرچه دقت نظر در کار مورخ باشد این رابطه درست انجام می شود،افزود:اگر یک مورخ نتواند به دقت و صحت کار کند یک جامعه را دچار مشکل می کند.
وی حافظه تاریخی را سرمایه ملی جامعه عنوان کرد و ادامه داد:از دهه ۵۰مورخین به سمت این موضوع رفتند تا تاریخ را بهتر بفهمند.
نورائی با بیان اینکه یکی از موارد تاریخ شفاهی، تاریخ عکاسی است،گفت:علم تاریخی به چیزی که اول و آخر داشته باشد می پردازد:باید بدانیم که حدود ۱۸۰سال اعتبار و عمق تاریخ به صورت شفاهی است به طوری که راوی می‌تواند بنویسید من از پدرم شنیدم.
وی بخش دیگری از تاریخ سازی را شامل تبلیغات شخصی، عکس‌های خانوادگی به عنوان ردپایی از آمریکایی شدن ،عکس‌های خاندانی و خاطرات مهاجرت، از شاهد تا شرکت کننده، عکس‌هایی در جعبه کفش، چشم جستجو گر که شامل عکس ها، منابع شفاهی و روایت تاریخی می شود، عنوان کرد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه از عکس‌ها ساده نگذریم چون دارای المنت‌ها و نشانه‌ها هستند، افزود:ما در تاریخ شفاهی تاریخ نمی نویسیم بلکه نشانه‌هایی برای مورخان آینده می نویسیم تا آنان متوجه دقت آن شوند.
نورائی با اشاره به اینکه بعضی از وقایع گذشته به تاریخ برمی گردد،گفت:تاریخ علمی است که انعکاس دهنده ضرورت زمان حال را دارد.
وی در پاسخ به سئوالی پیرامون اینکه مصاحبه با چند نفر برای کسب اطلاعات کامل درباره یک موضوع لازم است، افزود:در موضوعات مختلف از طریق مصاحبه با ۷۰نفر به تواتر می‌رسیم یعنی افراد همان مطالب قبلی را بیان می کنند.
استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان به بخش تحلیلی عکس و اصطلاح شناسی پرداخت و ادامه داد:در این بخش تاریخ سازی شامل اطلاعات درونی و بیرونی از عکس ،حافظه عکس‌ها، عکاسی از خاطرات، حاضرین در عکس‌ها چه کسانی هستند، سخن از تروما، خاطرات مثبت و منفی، سکوت و فراموشی و حافظه حسی می شود.
این کارگاه با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی و دانشگاه مازندران برگزار شد که فردا صبح از ساعت ۹الی ۱۲صبح جلسه پایانی آن برگزار می‌شود.