خبرنگاران مطالبه‌گری درست از مسئولان داشته باشند
خبرنگاران مطالبه‌گری درست از مسئولان داشته باشند
فرمانده سپاه ناحیه میاندورود ، گفت:خبرنگاران باید مطالبه‌گری درست از مسئولان داشته باشد.


به گزارش ندای تجن_جوادکردان امروز صبح در نشست خبری با بیان اینکه خبرنگاران باید ۳ویژگی ارزشمند داشته باشند، ادامه داد:آنان باید خبر را براساس واقعیت‌ها آن طور که هست انتقال دهند.
وی با اشاره به اینکه امانتداری جزو ویژگی‌های یک خبرنگار حرفه‌ای است، ادامه داد:خبرنگار باید همیشه آماده مواجهه و مقابله باشد یعنی در صحنه‌های مختلف حضور پیدا کند و انعکاس دهنده اخبار باشد.
وی با تاکید بر مطالبه‌گری درست از مسئولان، گفت:مطالبه‌گری به معنای همیشه در صحنه بودن و بیان واقعیت‌ها به همراه امید دادن است.
کردان با بیان اینکه امید دادن یعنی نقص‌ها را درست بیان کردن، افزود: در این شرایط جامعه می بیند که مشکل در حال حل شدن است و به امید می رسد.
در پایان از خبرنگاران با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد