بازسازی منطقه بلده نور در برنامه کاری استانداری قرار دارد
بازسازی منطقه بلده نور در برنامه کاری استانداری قرار دارد
حسینی پور نوری با اشاره به اینکه به یمن نیما روستای یوش بین المللی شد،ادامه داد:این محدوده باید بازسازی اساسی شود و در برنامه قرار دارد چون اینجا جایگاهی است که تمدن فرهنگی مازندران با نام نیما گره خورده است


به گزارش ندای تجن_استاندار مازندران در همایش شعرای بومی ،محلی و ائینی مازندران که عصر دیروز در محل موزه نیمایوشیج برگزار شد، گفت:عمق اثرگذاری رفتار شهید رجایی به تاریخ جمهوری اسلامی ایران و تا آینده خواهد بود.
سیدمحمود حسینی پور نوری با بیان اینکه شهدای نور که در مجموع بیش از ۶۰۰ نفر هستند تقریبا ۳۳۵نفر از منطقه بلده است، ادامه داد: بلده نشان داد که در سخت ترین مناطق جغرافیایی در کوهستان و در مسیر البرز انسان هایی دارد که به جرات و جسارت می تواند حریم ادبیات فارسی را عبور کند و شعر نودر جامعه ایران ایجاد کند.
وی افزود:همین دیار شهدایی دارد که می تواند در دفاع از کیان اسلام و ایران مردم پرتلاش و سختکوش و عزت‌مند تحویل جامعه بدهد.

استاندار مازندران با بیان اینکه هر چه تاریخ پیش می رود نیما و شخصیت‌های منطقه بیشتر خود را نشان می دهد، گفت:شاهد هستیم راهی که مردم انتخاب می کنند رو به جلو است شاید وسعت دید بین دو دره است اما
اما وسعت قلب انان به اقیانوس های جهان است.
حسینی پور نوری با اشاره به اینکه به یمن نیما روستا بلده بین المللی شد،ادامه داد:این محدوده باید بازسازی اساسی شود و در برنامه قرار دارد چون اینجا جایگاهی است که تمدن فرهنگی مازندران با نام نیما گره خورده است.

وی با بیان اینکه در منطقه بلده هم نیما را داریم و هم طبیعت بکر که با فاصله ۲ساعت با تهران، علاقه‌مندان گردشگری زیادی داریم ،افزود:متاسفانه کمترین امکانات را در این متطقه نداریم و لازم است تا صنعت بوم گردی در منطقه بلده رابرای افزایش گردشگری و ایجاد اشتعال جوانان راه‌اندازی کنیم.

عکس:ایرنا