پیشنهاد برگزاری نشست ماهانه با شعرا به استاندار
پیشنهاد برگزاری نشست ماهانه با شعرا به استاندار
مدیرکل فرهنگ و ارشاد مازندران به استاندار پیشنهاد کرد تا به صورت ماهانه با شعرای بومی،محلی و آئینی استان نشست داشته باشد.


به گزارش ندای تجن_حسین جوادی در همایش شعرای بومی ،محلی و آئینی که دیروز عصر در محل موزه نیمایوشیج برگزار شد، با بیان اینکه شعر دارای مفاهیم بلند که انتقال دهنده سخنان مروم است، گفت:از استاندار می خواهم تا هر ماه یک بار نشست دورهمی با شعرا داشته باشد.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد مازندران افزود:شعرا با انتقال مفاهیم مجاهد هستند و در مقابل نابهنجاری کلامی و رفتاری مجاهده انجام می دهند.
در ادامه تعدادی از شاعران بومی و محلی استان به نام های علی کلا، سلطان شکوهی، ماه پری بانی لاشک،سجادکاویان پور و نوروز کاویان پوروو استاد کاظمی و .. اشعار خود را خواندند.
فردوس یال رودی تعزیه خوانی و رنجبر امیری خوانی کرد