مسئولیت جدید مدیرکل آموزش فنی‌و حرفه‌ای در کارگروه تعیین رشد اقتصادی  استان
مسئولیت جدید مدیرکل آموزش فنی‌و حرفه‌ای در کارگروه تعیین رشد اقتصادی  استان
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران به عنوان مسئول پیگیری ، اجرا و تحقق رشد اقتصادی استان منصوب شد.


به گزارش ندای تجن_ روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران گزارش داد طی ابلاغی از سوی محمود حسینی پور استاندار مازندران ، سیدحسین درویشی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران به عنوان مسئول پیگیری ، اجرا و تحقق رشد اقتصادی در کارگروه تعیین رشد اقتصادی استان مازندران منصوب شد.