فیلم توزیع غذای نذری در میان زائران حسینی توسط موکب اوقاف‌و امور خیریه مازندران
فیلم توزیع غذای نذری در میان زائران حسینی توسط موکب اوقاف‌و امور خیریه مازندران
موکب اوقاف مازندران در حال خدمات رسانی به زائران پیاده روی اربعین حسینی در سامرا است.

به گزارش ندای تجن_موکب اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران از تاریخ ۱۷شهریورماه در محل سامرا خدمات رسانی به زائران را آغاز کرد و تا دو روز بعد از اربعین حسینی ادامه می دهد.

این موکب با همکاری ۲۰نفر از کارکنان اداره کل اوقاف مازندران مشغول خدمات رسانی و توزیع ۲الی ۳هزار وعده غذایی در میان زائران است.

فیلم توزیع غذا میان زائران را می توانید دراینجا ببینید