۲۶نفر در کشور کشته شدند
۲۶نفر در کشور کشته شدند
تعداد ۲۶نفر در اغتشاشات اخیر در کشور کشته شدند.

به گزارش ندای تجن_براساس اخبار دریافتی از اخبار امشب شبکه دوسیما تعداد ۲۶نفر در اغتشاشات چند روز اخیر کشته شدند.

براساس این گزارش، کشته شدگان شامل نیروی انتظامی،اغتشاشگران، مردم عادی و رهگذران هستند.

صداوسیما بیان کرد: علت درگذشت این افراد از مراجع رسمی اعلام می شود.

عکس تزیینی است

  • منبع خبر : اخبار صداوسیما