تعداد کشته‌شدگان به ۴۱نفر رسید
تعداد کشته‌شدگان به ۴۱نفر رسید

به گزارش ندای تجن_تعداد کشته شدگان درگیری‌های چند روز اخیر به ۴۱نفر رسید. براساس اعلام اخبار صداوسیما تعداد ۴۱نفر در کشور کشته شدند. آمار رسمی کشته شدگان توسط مراجع اعلام می‌شود.

به گزارش ندای تجن_تعداد کشته شدگان درگیری‌های چند روز اخیر به ۴۱نفر رسید.

براساس اعلام اخبار صداوسیما تعداد ۴۱نفر در کشور کشته شدند.

آمار رسمی کشته شدگان توسط مراجع اعلام می‌شود.