۳۵نفر در روزهای اخیرکشته شدند
۳۵نفر در روزهای اخیرکشته شدند
۳۵نفر در درگیری‌های چند روز اخیر در کشور کشته شدند.

به گزارش ندای تجن_دیروز عصر اخبار صداوسیما اعلام کرد که ۳۵نفر در درگیری‌های چند روز اخیر کشته شدند.

براساس این گزارش آمار رسمی از مراجع اعلام می شود.

عکس تزیینی است