قلم‌زدن برای خداوند نور و روشنایی می‌آورد
قلم‌زدن برای خداوند نور و روشنایی می‌آورد
یزدان‌پناه با بیان اینکه قلم زدن برای خداوند نور و روشنایی می‌آورد و این تلألو نور و روشنایی را می‌توان در نگاه عمیق به آثار استاد حسن‌زاده آملی دید، گفت: آثار این علامه وارسته در مسیر نور، روشنایی و روشنگری است و در قلم ایشان نیز می‌توان مسیر خدایی را لمس کرد.استاد فلسفه و عرفان اسلامی با تأکید بر وجود اخلاص در اعمال و رفتار انسان‌ها، گفت: همه اعمال حضرت علامه با اخلاص بود و خداوند خود آن عالم وارسته را خالص کرده است تا به جایگاه علمی و مذهبی والایی برسد.

شاگرد برجسته علامه حسن‌زاده آملی با اعلام اینکه اگر همه اعمل و رفتار بنده برای خدا باشد انسان خدایی می‌شود، گفت: علامه ذوالفنون تشنه علم و دانش بود و برای کسب علم کم نمی‌گذاشت.

یزدان‌پناه با اشاره به اینکه علامه ذوالفنون از ابتدا تشنه علم بودند و علم را به بهای دیگری غیر خدا نخواست، بیان کرد: معظم‌له شیفته علم به حقیقت بود و در راه کسب علم و دانش تمام تلاش خود را به کار می‌بست.

استاد فلسفه و عرفان اسلامی خاطرنشان کرد: اوضاع و احوال عرفانی علامه حسن‌زاده آملی رقیبی ندارد و آن چنان مشتاق درس خواندن بودند که فردی سراغ نداشت.

یزدان‌پناه با اشاره به اینکه علامه ذوالفنون تشنه علم و دانش بود و تشنگی بالاتر از کسب علم در معظم‌له ندیدم، بیان کرد: آن عالم از خواب، استراحت و راحتی خود می‌گذشت تا کتابی که می‌خواست را بخواند البته آن کتاب را با تشنگی، قوت و علاقه فراوان می‌خواند و همیشه تشنه علم بود.

وی ادامه داد: جای شگفتی دارد که استاد فرزانه به یک علم و دانش اکتفا نمی‌کرد و همه علوم و فنون را در خود پیاده می‌کرد.

شاگرد علامه حسن‌زاده آملی در بیان ویژگی‌های بارز و برجسته استاد کم‌نظیر خود، یادآور شد: آشنایان آن علامه می‌دانند که اساس کار علمی، دقت است و ایشان در همه کارهای‌شان دقت فراوان نشان می‌دادند و عمیق و ژرف مطالعه داشتند.

وی با اعلام اینکه اگر کارها، قلم، رفتار، افکار، اندیشه و همه اعمال خدایی باشد انسان خدایی می‌شود، خاطرنشان کرد: اعمال، رفتار، کردار، اندیشه، فکر و ذهن علامه حسن‌زاده آملی برای خدا بود.

یزدان‌پناه با بیان اینکه قلم زدن برای خداوند نور و روشنایی می‌آورد و این تلألو نور و روشنایی را می‌توان در نگاه عمیق به آثار استاد حسن‌زاده آملی دید، گفت: آثار این علامه وارسته در مسیر نور، روشنایی و روشنگری است و در قلم ایشان نیز می‌توان مسیر خدایی را لمس کرد.

استاد فلسفه و عرفان اسلامی با تأکید بر وجود اخلاص در اعمال و رفتار انسان‌ها، گفت: همه اعمال حضرت علامه با اخلاص بود و خداوند خود آن عالم وارسته را خالص کرده است تا به جایگاه علمی و مذهبی والایی برسد