زنگ روزجهانی و هفته گردشگری نواخته شد
زنگ روزجهانی و هفته گردشگری نواخته شد
زنگ گرامی داشت روز جهانی و هفته گردشگری امروز صبح با حضور واحدی معاون پارلمانی وزارت میرات فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تعدادی از مسئولان استانی و شهرستانی نواخته شد.

به گزار ش ندای تجن- روز 27سپتامبر مصادف با 5مهرماه با عنوان روزجهانی گردشگری نامیده شده است در همین راستا از تاریخ 5الی 11مهرماه سال جاری با عنوان هفته گردشگری نام گذاری شده است.

براساس این گزارش هفته گردشگری در سال جاری با شعار «رویش اندیشه های نو در گردشگری ایران »گرامی داشته شده است.

به همین مناسبت زنگ روزجهانی و هفته گردشگری با حضور جوادواحدی معاون پارلمانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ،برزگر مدیرکل و معاونان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان،باستانی رئیس اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی ساری و تعدادی از فعالان گردشگری در محل مدرسه نمونه مردمی دخترانه کوثر ساری نواخته شد.