گفت‌و گو محوری و تفاهم، راه‌حلی برای مشکلات/اهمیت برخورد قانونی با متخلفین
گفت‌و گو محوری و تفاهم، راه‌حلی برای مشکلات/اهمیت برخورد قانونی با متخلفین
اگر کسانی با اخلال فضا را به سمت و سویی ببرند که آرامش را برای مردم مختل کنند و خدای ناکرده به خود و جامعه آسیب بزنند قطعا آن هم نیازمند این است که قانونی عمل کنیم، بنا نداریم تحت هیچ شرایطی خدای ناکرده خودسرانه و رفتاری برخلاف مبانی دینی و انسانی انجام دهیم.

فرماندار ساری امروز صبح در حاشیه مراسم نواختن زنگ گردشگری در پاسخ به سئوال ندای تجن درباره تعداد فوتی در اعتراضات چند روز اخیر ساری با بیان اینکه یک مورد فوتی داشتیم که براساس دستورالعمل امنیتی در حال بررسی است، گفت:در حال حاضر فضا خوب و آرام است و تلاش داریم تا منصفانه به موضوع بپردازیم ضمن اینکه هر کسی که منتقد منصف باشد وظیفه ما این است که هم صداها شنیده شود و هم تحلیل و تفسیر واقع بینانه داشته باشیم.

محمدعلی نوبخت ادامه داد: اگر کسانی با اخلال فضا را به سمت و سویی ببرند که آرامش را برای مردم مختل کنند و خدای ناکرده به خود و جامعه آسیب بزنند قطعا آن هم نیازمند این است که قانونی عمل کنیم، بنا نداریم تحت هیچ شرایطی خدای ناکرده خودسرانه و رفتاری برخلاف مبانی دینی و انسانی انجام دهیم.

وی با بیان اینکه در ساری تلاش کردیم با حضور دستگاه‌های انتظامی در راستای قانون عمل کنیم، افزود:تلاش کردیم تا براین سبک و سیاق انجام دهیم که صف معترض، انتقادگر و اغتشاشگر جدا باشد ضمن اینکه با همه افراد اگر بناست رفتاری شود باید براساس دستورات قضایی باشد.

فرماندار ساری گفت:ما در موضوع اخلال و اغتشاش سعی می کنیم تا با همه به صورت قانونی برخورد شود و اجازه ندهیم که در همین مسئله هم به کسی ظلم شود.

نوبخت افزود:در فرمانداری ساری معتقد به شنیدن همه صداها هستیم بالاخره کسی که انتقادی دارد حقش است تا بیان کند اما آسیب زدن به امکانات نمی‌تواند خیلی مثمرثمر باشد؛ما هر چه با گفت‌و گو و تفاهم و ارتباط مؤثر هم بدنه حاکمیت و دولت و هم کسانی که مسئله‌ای دارند بتوانیم بیشتر به نتیجه برسیم قطعا می تواند مؤثرتر باشد.

وی بیان کرد: در شهرستان ساری 504هزار نفر جمعیت فرهیخته و همراه نظام و دولت هستنداگر اتفاقی هم میفتد امری طبیعی است که ما باید سیاست بیشتری داشته باشیم و هم اخلاق اسلامی و انسانی را رعایت کنیم و هم حتی با متخلفین با قانون رفتارکنیم و رفتاری از ما سرنزند که خدای ناکرده برخلاف قانون باشد یا به کسی ظلم شود.