تاکید براهمیت حفظ فرهنگ بومی مازندران/مسیر پیمایش جنگلی برای گردشگران نداریم
تاکید براهمیت حفظ فرهنگ بومی مازندران/مسیر پیمایش جنگلی برای گردشگران نداریم

به گزارش ندای تجن -یک فعال گردشگری در مراسم گرامی داشت روز جهانی و هفته گردشگری که شامگاه دیروز در محل هتل میزبان بابلسر برگزار شد با تاکید بر اهمیت حفظ فرهنگ بومی استان، گفت:متاسفانه اما امروز شاهد تخریب فرهنگ بومی مازندران هستیم. سجادشالیکار با اشاره به اینکه در مازندران چیزی به نام گردشگری نداریم […]


به گزارش ندای تجن -یک فعال گردشگری در مراسم گرامی داشت روز جهانی و هفته گردشگری که شامگاه دیروز در محل هتل میزبان بابلسر برگزار شد با تاکید بر اهمیت حفظ فرهنگ بومی استان، گفت:متاسفانه اما امروز شاهد تخریب فرهنگ بومی مازندران هستیم.

سجادشالیکار با اشاره به اینکه در مازندران چیزی به نام گردشگری نداریم و در مسیر توسعه گردشگری هستیم، ادامه داد: چندی پیش یک گروه خارجی ازغرب مازندران آوردیم می خواستند تجربه برداشت برنج را لمس کننداما نتوانستیم یک مزرعه برای چنین کاری پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه مسیراستاندارد برای پیمایش جنگلی نداریم، ادامه داد:در حال حاضر آورده ما از مسافر چیزی جز تخریب برای استان مان نیست و در مسیر گردشگری نیاز به مشارکت چندبخشی داریم.
شالیکار بر اهمیت شناخت نسبت به حوزه گردشگری تاکید کرد و گفت:در مرحله بعد نیاز به معرفی فعالان این حوزه برای کمک به بخش گردشگری است که در کنار آن لازم است تا مسئولان و آحادجامعه آموزش‌های لازم در حوزه شناخت گردشگری را فراگیرند.

عکس تزیینی است