فراخوان انتخاب مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات
فراخوان انتخاب مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات

به گزارش ندای تجن-در سامانه اطلاع رسانی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان آمده است:شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در نظر دارد در جهت شایسته گزینی و ایجاد فرصت های برابر، نسبت به انتخاب و انتصاب مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات با رویکرد فراخوان عمومی ، اقدام نماید . لذا […]

به گزارش ندای تجن-در سامانه اطلاع رسانی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان آمده است:شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در نظر دارد در جهت شایسته گزینی و ایجاد فرصت های برابر، نسبت به انتخاب و انتصاب مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات با رویکرد فراخوان عمومی ، اقدام نماید .

لذا بدین وسیله از داوطلبان واجد شرایط مشروحه ذیل جهت تصدی پست سازمانی مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات، دعوت به همکاری می گردد .