ادامه بارش باران تا روز چهارشنبه
ادامه بارش باران تا روز چهارشنبه
در کلیپ ارسالی از اداره کل هواشناسی مازندران وضعیت هوای استان تا روز چهارشنبه بارانی پیش بینی شد.

به گزارش ندای تجن-بارش باران تا روز چهارشنبه هفته جاری ادامه دارد.
براساس این گزارش-کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران در فیلم زیر گزارش داد که از عصر امروز دوشنبه تا صبح چهارشنبه بارش باران، کاهش دما و وزش باد را داریم اما چهارشنبه تا جمعه جو استان پایداره همراه با افزایش دما خواهد بود.