طرح آبرسانی به شهرگلوگاه بابل درحال اجراست
طرح آبرسانی به شهرگلوگاه بابل درحال اجراست
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفامازندران با اشاره به اجرای طرح آبرسانی به شهرگلوگاه( گلیا) در شهرستان بابل گفت: این طرح با هدف تامین آب شرب سالم و بهداشتی ساکنان این شهر از ابتدای سال جاری دردستور کار شرکت قرار گرفت.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی آب و فاضلاب مازندران، حمیدرضا خدابخش پور ضمن اعلام خبربالا افزود: برای اجرای این طرح احداث مخزن 2هزار متر مکعبی، تامین آب از چشمه خجیرود با آبدهی 30 لیتر در ثانیه، بهسازی و مهندسی مجدد ایستگاه پمپاژ مجاور مخزن روستای پینک، احداث خطوط انتقال درمجموع به طول 22هزار و 100 متر در اقطار 250 تا 315 میلی متری، و بهسازی مجدد یک حلقه چاه با آبدهی 20 لیتر در ثانیه روستای تهمتن کلا و اجرای زون بندی شبکه توزیع پیش بینی شد.

وی با اشاره به احداث مخزن 2000متر مکعبی و بهسازی ایستگاه پمپاژ ، ادامه داد: درحال حاضرخط انتقال جمع کننده چاه ها به طول 8000 متر و خط انتقال چشمه خجیرود به طول 2000 متر  اجرا و خط انتقال خروجی مخزن طراحی و  یک حلقه چاه با آبدهی 20 لیتر در ثانیه نیز بهسازی و مهندسی مجدد شد.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفامازندران، مجموع اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرحها را 300 میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: تا کنون 104میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شد.

خدابخش پور خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود طرح آبرسانی به شهر گلوگاه بابل در سال آینده به اتمام برسد و روستاهای مسیر نیز از مزایای آن برخوردار شوند.