دیدار مردمی مدیرعامل برق مازندران صورت گرفت
دیدار مردمی مدیرعامل برق مازندران صورت گرفت

ندای تجن-ملاقات عمومی و دیدار مردمی دکتر موسوی تاکامی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، به منظور رسیدگی به درخواست ها؛ مسائل و مشکلات آنان در ساختمان ستادی این شرکت برگزار شد.

ندای تجن-ملاقات عمومی و دیدار مردمی دکتر موسوی تاکامی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، به منظور رسیدگی به درخواست ها؛ مسائل و مشکلات آنان در ساختمان ستادی این شرکت برگزار شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی