«تبری »فرزند زبان ایرانی است
«تبری »فرزند زبان ایرانی است
یک پژوهشگر تاریخ و فرهنگ معتقد است که زبان تبری یا مازندرانی ویژگی‌های اصلی یک زبان از جمله ریشه و بن فعل، صفت و موصوف، مضاف و مضاف الیه و..را دارد و درواقع یکی از فرزندان زبان ایران است.

به گزارش ندای تجن-سید رحیم موسوی در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه در سطح مازندران 3گویش داریم که در هر منطقه هم ده‌ها لهجه وجود دارد، گفت:یک زبان به نام تبری داریم که گستره آن از محدوده علی آباد گرگان تا چابکسر است، از آن طرف شمال استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان را در برمی‌گیرد ومردم این مناطق با لهجه‌های زبان تبری صحبت می کنند.

این پژوهشگر تاریخ و فرهنگ مازندران با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته درباره این موضوع کار شد، ادامه داد: در اردیبهشت ماه سال جاری با مشارکت حوزه هنری، دانشگاه مازندران و پژوهشکده میراث فرهنگی  نخستین نشست تخصصی زبان تبری با حضور جمعی از پژوهشگران مازندرانی، درسالن همایش‌های دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه مازندران در بابلسر برگزار شد.

وی با بیان اینکه کتابی از مجموعه 12 مقاله این نشست با عنوان «تبری نامه» به چاپ رسید.افزود: در مقالات تبری نامه به ابعاد مختلف زبان تبری پرداخته شده بود.

مدیر کارگروه تدوین و اجرای سند تحول حوزه هنری مازندران با اشاره به شاخصه های زبان مازندرانی، گفت:هیچ گویشی را پیدا نمی کنید که میان وند، پسوند، پیشوند و دارای ریشه و بن فعل جداگانه برای زمان حال و گذشته و صفت و موصوف، مضاف و مضاف الیه و دارای ساختار کامل برای جملات باشد.

موسوی با بیان اینکه زبان نقطه پیوند اقوام ایرانی است، افزود: زبان ایرانی فرزندان بسیاری دارد که یکی از آن‌ها زبانی است که امروز زبان ملی ماست ویکی دیگر از زبان‌های آن « تبری» و« کردی»،« بلوچی» و «لری » و ..هستند.