برنامه‌محوری و پرهیز از خمودگی و رکود متولیان امورفرهنگی درارتقا فرهنگ، ضروری است
برنامه‌محوری و پرهیز از خمودگی و رکود متولیان امورفرهنگی درارتقا فرهنگ، ضروری است
رئیس کل دادگستری مازندران درجلسه شورای فرهنگ عمومی استان اظهارداشت: برنامه محوری و پرهیز از خمودگی و رکود متولیان امورفرهنگی درارتقا فرهنگ دربخش های مختلف ضروری است


به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: اگر برنامه های پیشگیرانه به صورت مستمر پیگیری شود بسیاری ازمعضلات فرهنگی بوجود نمی آید ضروری است برای بخش های مختلف فرهنگی هزینه شود چرا که هزینه پیشگیری همواره ازهزینه خسارت های بعدی فرهنگی کمتر است.
وی با تاکید بر پویایی درمدیریت فرهنگی اظهارداشت: برنامه محوری در برخی ازبخش های فرهنگی که دچار خمودگی و رکود شده اند باید اساس کار قرار گیرد دستگاه قضایی نیز با کمک وهمراهی ضابطان و ادارات مختاف دراین زمینه ایفای نقش می کند در دستگاه قضایی صدور احکام بازدارنده و اقدامات قاطع می تواند در اشاعه فرهنگ درست زندگی ونظم دهی به جامعه موثرباشد.
رئیس کل دادگستری مازندران،افزود:زمانی که دلایل درپرونده ها کافی باشد مجازات بسیار بازدارنده درنظر گرفته می شود ودستگاه قضایی می تواند اقدام قاطع وموثرتری داشته باشد.