تولیدانرژی خالص در نیروگاه نکا به بیش از شش میلیارد کیلو وات رسید
تولیدانرژی خالص در نیروگاه نکا به بیش از شش میلیارد کیلو وات رسید
نیروگاه شهید سلیمی نکا در هشت ماه ابتدای امسال، بیش از 6 میلیارد و 444 میلیون و 946 هزارکیلووات ساعت انرژی تولید کرد.

 به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی _مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا با اعلام این خبر افزود: نیروگاه شهید سلیمی نکا در آبان ماه امسال بیش از 638 میلیون و827 هزارکیلووات ساعت انرژی تولید کرد که از این میزان تولید حدود 605 میلیون و474 هزارکیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.

حسینعلی تازیکی گفت: در این هشت ماه بیش از 77 درصد انرژی تولید شده در واحدهای بخار و حدود 23 درصد در واحدهای بلوک سیکل ترکیبی بدست آمد طوری که در هشت ماه ابتدای امسال 66.5 درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه، طبق برنامه محقق شد.

وی ادامه داد: در راستای ایجاد آمادگی تولید پایدار برای فصل زمستان، تعمیرات میان دورهای واحدهای 4 و 3 و 2 بخار و بازدیدهای دورهای واحدهای یك و دو گازی انجام شد و تعمیرات میاندوره ای واحد یك بخار نیز روزهای پایانی خود را سپری میكند.

  نیروگاه شهید سلیمی نکا با 4 واحد بخار به ظرفیت هرکدام 440 مگاوات، 2 واحد گازی به ظرفیت هریک 137.6 مگاوات و یک واحد بخارسیکل ترکیبی با ظرفیت 160 مگاوات با تامین بیش از 4 درصد برق کشور نقش موثری در پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد.