در ستایش گفت‌و گوی همگراساز و مسئله‌محور
در ستایش گفت‌و گوی همگراساز و مسئله‌محور
حداقل نتیجه گفت وگوی رو در رو بین افراد با سلیقه های مختلف کاهش حساسیت ها و پیش داوری های کاذب فی مابین است.‌چرا که عموما قضاوت ها واتهام زنی ها مبتنی بر پیش فرض ها ، ناآگاهی ها و سوگیری های پرهزینه می باشد

ندای تجن_در ستایش گفت وگو بسیار نوشته وگفته شد واین قلم معترف است نکته جدیدی به معلومات مخاطب محترم نمی افزاید اما تکرار و مطالبه این سنت حسنه دین پایه و ایرانی تبار را خالی از لطف نمی داند!
تجربه زیسته نگارنده درسپهر سیاسی یا عرصه فرهنگی و اجتماعی حاکی از آن است که هرگاه گفت وگو را برای ابهام زدایی یا اقناع مخاطب بصورت روشمند برگزیدیم نتیجه ملموسی بدست آوردیم چه آنکه این گفت و گو ها حتی نظر حداکثری طرفین را تامین نکرده باشد.
فرماندار شهرستان بابل با هر سناریو یا دستورالعمل ابلاغی یا ابتکاری عصر پنج شنبه سوم آذر جمعی از فعالان سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی شهر را برای گفت و گوی آزاد البته بدون دستور کار پیرامون مسائل جاری کشور وشهرستان فراخواند.
دراین نشست خجسته که افراد از طیف های مختلف فکری و سلیقه ای حضور داشتتد برخی از مدعوین به طرح دیدگاه های خود پیرامون مسائل روز پرداختندکه نشان دهنده فراوانی و تکثر نظرات بود و درپایان معلوم شد این نشست درفضای کاذب دو قطبی کشور خروجی مشخصی نخواهد داشت اما می تواند زمینه ساز گفت وگوی هدفمند و مسئله محور بعدی در شهرستان شود البته اگر به موجب شیوه نامه وطرحی مکتوب همراه باشد.
حداقل نتیجه گفت وگوی رو در رو بین افراد با سلیقه های مختلف کاهش حساسیت ها و پیش داوری های کاذب فی مابین است.‌چرا که عموما قضاوت ها واتهام زنی ها مبتنی بر پیش فرض ها ، ناآگاهی ها و سوگیری های پرهزینه می باشد
اعتقاد صاحب این قلم آن است که رسانه ها و نهادهای مدنی و صنفی ، دانشگاهی و سیاسی شهر که دل در گروه اصلاح گری ، حفظ امنیت و پیشرفت وطن دارند در کنار کنشگری مجازی باید پرچمدار گفت وگوهای هدفمند و روشمند نقادانه، آسیب شناسانه و هم افزاساز درمحیط خود باشند تا در فضای عقلایی و عالمانه دیدگاه های مختلف با رعایت احترام متقابل طرح گردد وابتکار عمل را از کف تنش زای خیابان به میز هم افزای گفت وگو منتقل کنند.
حتما با راقم این سطور هم عقیده هستید که طیف وسیعی از مسائل نظری، گفتمانی ،فکری، سیاستی و عملکردی کشور توسط جمع کثیری از افراد جامعه در محیط های سیاسی ، عمومی ، رسانه ای و دانشگاهی بصورت یک طرفه مطرح می گردد و اگر فرصت طرح گفت وگو های دو طرفه وتعاملی بصورت هدفمند فراهم شود حداقل بخشی از حساسیت ها و تقابل های واگراساز کاهش می یابد و چه بسا منجر به همگرایی و همکاری برای تقویت و تحکیم انسجام وامنیت ملی شود.
آیا جوانان وطن دوست و خشونت پرهیز شهرستان دانشگاهی و حوزوی ، المپیکی والمپیادی بابل می توانند پیش آهنگ و منادی گفت وگوی های سازنده ، همگراساز و مسئله محور برای برون رفت از وضع موجود و مقوم کاربست اندیشه مهرآفرینی و حکمت مدار در حکمرانی باشند!؟ به صبرو تجربه امیدوارم!

ایرج نیازآذری/ روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی و اجتماعی/ آذرماه ۱۴۰۱