احیای اقتصاد روستا جزو سیاست‌های دولت سیزدهم است / اصلاح الگوی کشت براساس روش‌های نوین یک ضرورت برای کشاورزی است
احیای اقتصاد روستا جزو سیاست‌های دولت سیزدهم است / اصلاح الگوی کشت براساس روش‌های نوین یک ضرورت برای کشاورزی است
سیدمحمود حسینی پور بابیان این که اقتصاد روستا جزو سیاست‌های دولت سیزدهم و توسعه کشاورزی یک محور اساسی برای اقتصاد استان است، گفت: استفاده از روش های دانش بنیان و اصلاح الگوی کشت براساس روش های نوین یک ضرورت برای کشاورزی است.

به گزارش ندای تجن-سیدمحمود حسینی‌پور در جلسه سیاست‌گذاری بخش کشاورزی با عنوان اینکه دنیا بشدت در تولیدات کشاورزی در حال تحول است به نمونه جدید برنج پرمحصول در استان مازندران اشاره کرد و گفت: توسعه کشاورزی یک محور اساسی برای اقتصاد استان است.

وی با بیان اینکه در الگوی کشت نیازمند تحول هستیم، افزود: چرا نباید برنج‌های پرمحصول ما در سبد غذایی کشورهای دیگر باشد؛ اگر الگوی کشت ما اصلاح شود هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت به نفع ما است. اگر کشاورز بداند برنجی که تولید می‌کند در بازارهای خارجی عرضه می‌شود حتما به سمت تولید این محصول خواهد رفت.

استاندار مازندران، گفت: بیشتر ضعف های این این حوزه مرتبط با مدیریت این بخش است که در اسرع وقت باید متحول شود.

وی افزود: هر استانی بتواند در اجرای طرح اصلاح الگوی کشت، سیاست های اجرایی دقیقی انجام دهد از سوی دولت تشویق خواهد شد و همه ما در عقب ماندگی استان در این حوزه مسئول هستیم.

این مسئول اضافه کرد: دانش بنیان شدن محصولات کشاورزی، جهت گیری اساسی در این بخش است و سیاست اصلی جهاد کشاورزی باید این باشد. تغییر الگوی کشت با رویکرد توسعه محصولات کم آب‌بر، کشت محصولات گلخانه‌ای و ترویج تکنیک‌های نوین زراعی باید در اولویت های مهم فعالیت‌های کشاورزی استان قرار گیرد.

حسینی‌پور گفت: احیای اقتصاد روستا جزو سیاست‌های دولت است و اصلاح الگوی کشت از مولفه‌های مهم احیای اقتصاد روستا محسوب می‌شود که جهاد کشاورزی می بایست با تفکر جهادی دهه اول انقلاب، اصلاح الگوی کشت را عملیاتی کند و اصلاح الگوی کشت یک انقلاب بزرگ در حوزه کشاورزی است و جهادکشاورزی باید برای تحقق این موضوع با روش‌هایی نوین پای کار باشد.

وی با بیان اینکه هر استانی که بتواند سیاست‌های اجرایی این طرح را دقیق انجام دهد حتما از حمایت‌های ویژه دولت برخوردار می‌شود، ادامه داد: تغییر الگوی کشت می تواند مازندران را بعنوان ثروتمندترین استان معرفی کند که نیازمند سیاست گذاری لازم در حوزه های مختلف اقتصادی است و برای سیاست اجرایی این کار باید یک کارگاه تشکیل و فرمانداران رئیس و روسای جهادکشاورزی دبیری آن را به عهده بگیرند.

حسینی‌پور تغییر الگوی کشت و توسعه محصولات گلخانه‌ای را از ضروریات ارتقای اقتصاد کشاورزی استان دانست و یادآور شد: جهاد کشاورزی برنامه‌ اجرایی الگوی کشت را تا پایان دولت تدوین کند و در این راه از ظرفیت‌های نخبگان استفاده کند.