بیش از 350هزار نفر سفیر سلامت خانوار در استان داریم
بیش از 350هزار نفر سفیر سلامت خانوار در استان داریم
رییس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه بیش از ۳۵۰هزار نفر سفیرسلامت خانوار در استان داریم، گفت:این افراد بسته اموزشی را یادمی گیرند و به خانواده خود ارایه می دهند.

 به گزارش ندای تجن-رییس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران امروز عصر در جمع خبرنگاران با بیان اهمیت خودمراقبتی در بهبود بیماری، گفت:65درصد از مرحله درمان به خودمراقبتی مربوط می‌شود.
زری عنایتی  با بیان اینکه خودمراقبتی اعمالی است که در راستای مراقبت از اعضای خانواده انجام می دهیم ، افزود:برنامه خودمراقبتی با رویکرد فردی ،سازمانی ،اجتماعی و خودیاری انجام می شود .

وی ادامه داد:در نوع خودمراقبتی فردی خودمان از سلامتی خود، در نوع سازمانی یک سازمان از سلامتی پرسنل و در نوع اجتماعی هم تمام افراد مورد مراقبت قرار می گیرند.
عنایتی با اشاره به اینکه در گروه خودیار افراد دارای درد مشترک  با همدلی درد خود را کاهش می دهند، افزود:همه ما در ترویج فرهنگ خودمراقبتی در جامعه نقش داریم و با اطلاع رسانی می توانیم از افزایش بیماری پیشگیری کنیم.

رییس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه بیش از ۳۵۰هزار نفر سفیرسلامت خانوار در استان داریم، گفت:این افراد بسته اموزشی را یادمی گیرند و به خانواده خود ارایه می دهند.
عنایتی با اشاره به اینکه بیش از ۷هزار داوطلب سلامت محله داریم که از ۵تا ۲۰خانوار را تحت پوشش قرار می دهند، افزود: این افراد خدمات را به خانواده‌هایی که واجد داوطلب سلامت نیستند ارایه می دهد.