طی احکام جداگانه‌ای از سوی استاندار مازندران، شهرداران جدید بهنمیر و ارطه منصوب شدند
طی احکام جداگانه‌ای از سوی استاندار مازندران، شهرداران جدید بهنمیر و ارطه منصوب شدند

به گزارش ندای تجن-استاندار مازندران با صدور احکام جداگانه ای؛ سیدجابر کریمی را به سمت شهردار جدید بهنمیر و خلیل الله زارع را به سمت شهردار جدید ارطه منصوب کرد . براساس این گزارش کریمی و زارع طی مراسمی با حضور علیخانی، معاون عمرانی استاندار و انگوران، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری به […]

به گزارش ندای تجن-استاندار مازندران با صدور احکام جداگانه ای؛ سیدجابر کریمی را به سمت شهردار جدید بهنمیر و خلیل الله زارع را به سمت شهردار جدید ارطه منصوب کرد .

براساس این گزارش کریمی و زارع طی مراسمی با حضور علیخانی، معاون عمرانی استاندار و انگوران، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری به عنوان شهرداران بهنمیر و ارطه معارفه شدند.