ورود دادستانی به پرداخت‌نکردن وام ازدواج
ورود دادستانی به پرداخت‌نکردن وام ازدواج
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران:با تعلل بانک‌ها در اعطای وام ازدواج برخورد می‌شود.

 به گزارش ندای تجن_دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه برخی بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات ازدواج برخلاف بخشنامه بانک مرکزی اقدام می‌کنند، گفت: این موضوع به سرپرستی شعب بانک‌های استان اعلام شد که خودشان در ابتدا باید نظارت کنند.
محمد کریمی افزود: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی پرداخت وام ازدواج با یک ضامن یا اخذ سفته باید باشد، اما مشاهده شده است که برخی بانک‌ها از متقاضیان دو یا سه ضامن به همراه چک و سفته می‌خواهند که برخلاف حقوق عامه است.
او ادامه داد: اگر مردم با این گونه موارد برخورد کردند ابتدا به سامانه ثبت رسیدگی به شکایت بانک مرکزی مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بین اینکه مسئولان بانک مرکزی قول پیگیری این شکایات را به دستگاه قضایی داده اند، گفت: متقاضیان وام ازدواج اگر به هر دلیلی به حقوق خود نرسیدند می‌توانند موارد شکایت را به دادستانی مرکز استان منعکس کنند تا از روسای شعب بانک‌ها اخذ توضیح خواسته شود.