کشف ۹۰ درصد تریاک جهان از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر
کشف ۹۰ درصد تریاک جهان از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر
رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: براساس گزارش رسمی سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران رتبه اول کشفیات را در دنیا دارد و در واقع بیش از ۹۰ درصد کشفیات تریاک جهان، حدود ۵۰ درصد مورفین جهان و همچنین حدود ۲۷ درصد هروئین جهان به تنهایی مربوط به ایران است

به گزارش ندای تجن-اسکندر مؤمنی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در پاسخ به این سوال که ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکنون چه قراردادهایی را برای مقابله با این ماده افیون با کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی انجام داده است؟ اظهار کرد: دیپلماسی بین المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر جایگاه رفیعی دارد و در همین جهت با بسیاری از کشورها از جمله بلغارستان، رومانی و … اسناد و تفاهم نامه هایی را برای مبارزه با مواد مخدر منعقد کردیم.

وی افزود:  همچنین در سال جاری با دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل هم سندی را برای پیشگیری و مقابله با متافتامین ها و مواد مخدر صنعتی که روبه افزایش است مبادله کردیم و ما الان با یک جریانی مواجهه هستیم که پیش سازها از کشورهای اروپایی به افغانستان می آیند و به مواد مخدر صنعتی تبدیل می شوند و مجدد برمی گردند و به تمام دنیا صادر می شوند.

رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: یک سند کشوری هم در همین رابطه مهیا شده است و این نیز با سازمان ملل مبادله می شود و در حوزه برنامه کشوری هم به این مهم توجه خاصی خواهد شد.

مومنی به کشفیات مواد مخدر از سوی کشورمان اشاره کرد و گفت: براساس گزارش رسمی سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران رتبه اول کشفیات را در دنیا دارد و در واقع بیش از 90 درصد کشفیات تریاک جهان، حدود 50 درصد مورفین جهان و همچنین حدود 27 درصد هروئین جهان به تنهایی مربوط به ایران است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، به گفته ناظران بین المللی به دلیل همجواری ایران با کشور افغانستان که منبع اصلی تولید مواد مخدر در جهان است و همچنین تلاش هایی برای انتقال آن به سایر نقاط جهان انجام می‌شود، مبارزه با مواد مخدر در اولویت اصلی سیاست های کشور قرار دارد و بیشترین عملیات های کشف و ضبط مواد مخدر دنیا هم در ایران صورت می‌گیرد.