بطور ویژه در کنار تولیدکنندگان استان مازندران خواهیم بود
بطور ویژه در کنار تولیدکنندگان استان مازندران خواهیم بود
بطور ویژه و شبانه روزی در کنار تولید کنندگان استان مازندران بوده و به لطف الهی این حرف را در عمل نشان خواهیم داد.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی ؛ محمد حسن صبوری سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران در نشست با رئیس و اعضای هیات رئیسه و نمایندگان اتاق بازرگانی استان مازندران با اعلام این مطلب گفت: اگر بخواهیم در خصوص توسعه استان و حل مشکلات گام بر داریم یقیناً باید توجه ویژه ای به امر تولید داشته باشیم.

او با اعلام اینکه در طول سالیان خدمتی ام همواره در کنار بخش خصوصی و مدافع آنها بوده ام، افزود: بهترین تبلیغ و ابراز تشویقی برای ترغیب سرمایه گذاری و آوردن سرمایه گذاران به استان مازندران استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران فعلی و حل مشکلات آنها است.

وی ادامه داد: لاین ویژه ای را برای ارتباط و حل مشکلات تولیدکنندگان استان طراحی کرده تا در اسرع وقت مسائل آنها شنیده و حل گردد.

صبوری در پایان اظهار داشت: با توجه به ارتباطاتی که در جایگا ه های خدمتی گذشته داشته ام از تمامی ظرفیت های کشوری در حل و رفع مسائل بخش صنعت، معدن و تجارت استان مازندران استفاده خواهیم کرد.