بازدید مدیر کل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شرکت صنایع چوب و کاغذمازندران
بازدید مدیر کل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شرکت صنایع چوب و کاغذمازندران

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی در این بازدید که ابراهیمی مدیر کل دفتر امور چاپ و نشر، جوادی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیک نژاد مدیر عامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و جمعی از رؤسای اتحادیه های چاپ و نشر کشور حضور داشتند از نزدیک از بزرگترین […]

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی در این بازدید که ابراهیمی مدیر کل دفتر امور چاپ و نشر، جوادی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیک نژاد مدیر عامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و جمعی از رؤسای اتحادیه های چاپ و نشر کشور حضور داشتند از نزدیک از بزرگترین کارخانه تولید کاغذ چاپ و تحریر بازدید بعمل آوردند.