بهره مندی بیش از 5هزار خانوار دو روستا در نور از آب آشامیدنی سالم در آینده ای نزدیک
بهره مندی بیش از 5هزار خانوار دو روستا در نور از آب آشامیدنی سالم در آینده ای نزدیک
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا مازندران از مراحل نهایی اجرای دو طرح آبرسانی در روستاهای شهرستان نور با بهره مندی 5500 خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی خبر داد.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مازندران؛ حمید رضا خدابخش پور با اشاره به پیشرفت 85 درصدی طرحهای آبرسانی کردآباد و نهالستان نور گفت: تاکنون برای این دو طرح آبرسانی عملیاتی شامل حفر دو حلقه چاه، اجرای خط انتقال به طول 2600 متر، محوطه سازی همچنین دو طرح برق ،ساخت اتاقک چاه و تابلو برق انجام شده است.

وی اعتبار طرحهای آبرسانی کردآباد و نهالستان را 60 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با تجهیز دو حلقه چاه عملیات اجرایی این طرحها به پایان می رسد و به زودی 5500 خانوار  این روستاها از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.