دانشگاه فنی و حرفه‌ای حوزه طراحی و دوخت لباس در مازندران را گسترش می‌دهد/افزایش برگزاری نمایشگاه‌های مهارت‌محور در استان
دانشگاه فنی و حرفه‌ای حوزه طراحی و دوخت لباس در مازندران را گسترش می‌دهد/افزایش برگزاری نمایشگاه‌های مهارت‌محور در استان
خسرویان با بیان اینکه آمادگی کامل داریم تا با همکاری استانداری‌ها در سطح کشور این نمایشگاه‌ها را برگزار و از  کسب و کارها حمایت خواهیم کرد، ادامه داد:ظرفیت مازندران در حوزه طراحی و دوخت لباس بسیار خوب است و دانشگاه فنی و حرفه‌ای این حوزه را در استان گسترش می‌دهد.

به گزارش ندای تجن -عرفان خسرویان با بیان اینکه خروجی دانشگاه فنی و حرفه‌ای تربیت نیروی کار ماهر است، گفت: ما دنبال تشکیل خوشه‌های کسب و کار هستیم که در قالب فن‌بازارها و اشتغال خانگی و مهارت‌محور تشکیل شوند.

وی با اشاره به اینکه طرح‌هایی که دانشگاه در برنامه هفتم توسعه دنبال می‌کند این است که از منابع اشتغال و تبصره 18استفاده کند، افزود:جشنواره فن بازار تخصصی پوشاک بانوان دومین نمایشگاه است که در سطح استانی و به این شکل می بینیم که عمده غرفه‌ها در اختیار فارغ التحصیلان و دانشجویان فنی و حرفه‌ای است .

خسرویان با بیان اینکه آمادگی کامل داریم تا با همکاری استانداری‌ها در سطح کشور این نمایشگاه‌ها را برگزار و از  کسب و کارها حمایت خواهیم کرد، ادامه داد:ظرفیت مازندران در حوزه طراحی و دوخت لباس بسیار خوب است و دانشگاه فنی و حرفه‌ای این حوزه را در استان گسترش می‌دهد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اینکه قرار شد یک جلسه هماهنگی بین دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان و مجموعه حوزه اشتغال و استانداری برگزار شود،افزود: قرار است تعداد این نمایشگاه‌ها را افزایش دهیم و به صورت فصلی و ماهانه و توزیع شده در سطح استان برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه بانوان سبب افتخار جمهوری اسلامی هستند، ادامه داد:زحماتی که در ۴۰سال در حوزه بانوان کشیده شده است سبب شد تا بانوان در میدان حضور یابند.
خسرویان افزود:واقعیت حوزه بانوان همین اتفاقی که در حوزه زنان در کشور میفتد و با آنچه در فضای مجازی می‌بینیم بسیار متفاوت است.