خروجی اندیشکده حکمرانی در اختیار مجلس قرار می‌گیرد
خروجی اندیشکده حکمرانی در اختیار مجلس قرار می‌گیرد

به گزارش ندای تجن -عضو شورای راهبردی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش‌های مجلس در مراسم افتتاحیه اندیشکده حکمرانی مازندران که امروز ظهر در محل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد با بیان اینکه قدرت های استکباری در ابتدا انقلاب ما را با جنگ مشغول کردند ، گفت:در این جنگ با 60کشور […]

به گزارش ندای تجن -عضو شورای راهبردی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش‌های مجلس در مراسم افتتاحیه اندیشکده حکمرانی مازندران که امروز ظهر در محل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد با بیان اینکه قدرت های استکباری در ابتدا انقلاب ما را با جنگ مشغول کردند ، گفت:در این جنگ با 60کشور روبرو بودیم که با همت مردم و شهدا جنگ را پشت سر گذاشتیم،جنگ سخت و نابرابر سبب عقب افتادگی کشور ما شد.

محمدفرهادی افزود:مرکز پژوهش‌های مجلس متناظر با همه کمیسیون‌ها و دفاتر پاسخگوی نیازهای مجلس بود و عملکرد مناسب داشته است.

فرهادی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه شبکه واحد نخبگانی نتوانستیم در استان‌هایمان انجام دهیم، ادامه داد:خروجی اندیشکده حکمرانی در اختیار مجلس قرار می گیرد، اگر این اتفاق بیفتد و هر استانی نتیجه زحمات پژوهشگران خود را ببیند مفید است.