ساختار جدید در وزارت آموزش و پرورش برای روشنگری سیاسی نوجوانان
ساختار جدید در وزارت آموزش و پرورش برای روشنگری سیاسی نوجوانان
وزیر آموزش و پرورش از شکل گیری ساختاری جدید در آموزش و پرورش برای تربیت نسلی با نگرش سیاسی و اجتماعی خبر داد.

به گزارش ندای تجن -یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد برنامه وزارتخانه جهت آسیب شناسی در نحوه مواجه نوجوانان با مسائل سیاسی گفت: در دوره‌های قبل یک اداره کل تربیتی و سیاسی در وزارتخانه وجود داشت و جلساتی در این راستا برگزار می‌شد، در حال حاضر باید در اندیشه شکل گیری چنین ساختاری باشیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جزئیات شکل گیری این ساختار در وزارتخانه تاکید کرد: در شکل گیری این ساختار نیرویی اضافه نمی‌شود بلکه این مسئله راهبردی که موضوعی اساسی است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در خصوص این مسئله مذاکراتی با معاونت پرورشی داشتیم و همچنین از کارشناسان و افراد صاحب نظر برای تحقق آن، حداکثر استفاده را خواهیم کرد.

نوری در ادامه یادآورشد: ساعات تربیت سیاسی و اجتماعی یکی از زمان‌های آموزش در مدارس است، به اعتقاد بنده باید در راستای این مسئله با توجه به زیست بوم و شرایط جدیدی که ایجاد شده، اقداماتی صورت پذیرد.

عضو کابینه دولت سیزدهم در خصوص اتخاذ تصمیماتی از طرف وزارتخانه برای تبیین مسائل سیاسی میان نوجوانان خاطر نشان کرد: با شکل گیری ساختار عنوان شده، بی‌تردید وزارتخانه تصمیم و برنامه‌ای برای تبیین مسائل سیاسی میان نوجوانان خواهد داشت.