توليد انرژي خالص در نيروگاه نکا به حدود هفت‌ميليارد و يكصد ميليون کيلو وات ساعت رسيد
توليد انرژي خالص در نيروگاه نکا به حدود هفت‌ميليارد و يكصد ميليون کيلو وات ساعت رسيد

به گزارش ندای تجن_مديرعامل شرکت مديريت توليد برق نکا با اعلام اين خبر افزود: نيروگاه شهيد سليمي نکا در آذر ماه امسال بيش از 681 ميليون و 480 هزارکيلووات ساعت انرژي توليد کرد که از اين ميزان توليد حدود 653 ميليون و 503 هزارکيلووات ساعت انرژي خالص به شبکه سراسري برق کشور تزريق شد. حسينعلي […]

به گزارش ندای تجن_مديرعامل شرکت مديريت توليد برق نکا با اعلام اين خبر افزود: نيروگاه شهيد سليمي نکا در آذر ماه امسال بيش از 681 ميليون و 480 هزارکيلووات ساعت انرژي توليد کرد که از اين ميزان توليد حدود 653 ميليون و 503 هزارکيلووات ساعت انرژي خالص به شبکه سراسري برق کشور تزريق شد.

حسينعلي تازيکي گفت: طي اين نه ماه بيش از 78.5 درصد انرژي توليد شده در واحدهاي بخار و حدود 21.5 درصد در واحدهاي بلوک سيکل ترکيبي بدست آمد طوري که در نه ماه ابتداي امسال بيش از 73 درصد انرژي تعهدي سالانه نيروگاه، طبق برنامه محقق شد.

  وي ادامه داد: در راستاي ايجاد آمادگي توليد پايدار براي فصل زمستان، تعميرات ميان دوره اي واحدهاي بخار، بازديدهاي دوره اي واحدهاي يک و دو گازي و تعميرات مياندوره اي واحد يک بخار بلوك سيكل تركيبي انجام شد.

  نيروگاه شهيد سليمي نکا با 4 واحد بخار به ظرفيت هرکدام 440 مگاوات، 2 واحد گازي به ظرفيت هريک 137.6 مگاوات و يک واحد بخارسيکل ترکيبي با ظرفيت 160 مگاوات با تامين بيش از 4 درصد برق کشور نقش موثري در پايداري شبکه سراسري برق کشور دارد.