عطر شهید گمنام آموزش‌و پرورش ناحیه ۲را معطر کرد
عطر شهید گمنام آموزش‌و پرورش ناحیه ۲را معطر کرد
مراسم گرامی‌داشت شهید گمنام در نمازخانه آموزش و پرورش ناحیه دو ساری برگزار شد.

همزمان با ایام فاطمیه با حضور خانواده بزرگ فرهنگیان ناحیه دو ساری ،خانواده شهدا، علی بابایی کارنامی نماینده مجلس شورای اسلامی و محمد علی نوبخت فرماندار ساری، زین العابدین نوکنده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ساری مراسم گرامیداشت شهید گمنام در نمازخانه آموزش و پرورش ناحیه دو ساری برگزار شد.

عکس:سونیا کاظمی