کمبود منابع مالی داریم/نیاز به کارگاه‌های مهارت آموزی داریم
کمبود منابع مالی داریم/نیاز به کارگاه‌های مهارت آموزی داریم
مدیرمرکز توانبخشی سینا به کمبود منابع مالی برای نگه داری از توان خواهان اشاره کرد و خواستار کمک برای راه اندازی کارگاه‌های مهارتی در کنار مرکز شد.

به گزارش ندای تجن_مدیر مرکز توانبخشی سینا در گفت و گو با ما، با بیان اینکه در حال حاضر 76توان‌خواه را تحت پوشش داریم، گفت:این افراد به صورت شبانه روز در مرکز نگهداری می‌شوند و برخی از آن‌ها سال‌هاست که اینجا زندگی می‌کنند.

حسین جعفری با اشاره به اینکه مرکز توانبخشی سینا با مجوز اداره کل بهزیستی استان مشغول به فعالیت است، افزود:در حال حاضر برای نگهداری هر فرد توان خواه با توجه به هزینه لباس ، خوراک و سایر مایحتاج بیش از 11میلیون تومان هزینه می‌کنیم.

وی با بیان اینکه  اداره کل بهزیستی استان ماهیانه 2میلیون و 800هزارتومان به ازای هر فرد توان‌خواه به مرکز یارانه پرداخت می کند، گفت:متاسفانه برای نگه داری هر فرد در طول ماه 8میلیون کمبود منابع مالی داریم و این موضوع سبب شده است تا به اداره کل تامین اجتماعی استان و …بدهکار باشیم.

مدیرمرکز توانبخشی سینا با اشاره به اینکه براساس قانون مجاز به نصب و درج آگهی برای جذب خیر نیستیم، افزود:یکی از راه‌های ایجاد شادی در افراد توان خواه برگزاری برنامه‌های جشن است تا در کنار آن بتوانیم خیرانی هم جذب کنیم.

جعفری با بیان اینکه پس از برگزاری جشن تا یک هفته حال روحی توان خواهان مساعد است ، گفت:متاسفانه هیچگونه امکاناتی برای گردشگری توان‌خواهان در اختیار نداریم به طوری که برخی از آن‌ها در 20سال گذشته از مرکز بیرون نرفتند؛ در حال حاضر اگر کمک خیرین و انجمن‌های مردم نهاد نباشد گرداندن این مرکز برای ما بسیار سخت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مرکز توانبخشی با نگه داری از توان‌خواهان در واقع از بار دولت از نظر مالی و استفاده از پرسنل کاسته است، افزود: از مسئولان بهزیستی می‌خواهیم تا به گروه‌های مجاز اجازه دهند تا برنامه‌های جشن را برگزار کنند تا حداقل بتوانند مرکز را معرفی کنند.

مدیرمرکز توانبخشی سینا با بیان اینکه توان‌خواهان کارهای اولیه زندگی را می‌توانند انجام دهند، ادامه داد:اگر کارگاه‌های مهارت آموزی در کنار مرکز باشد می‌توانیم توان‌خواهان را مشغول به کار کنیم تا برای خود درآمدزایی کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی از توان‌خواهان به دلیل ناتوانی جسمی یا ذهنی در طول روز چند بار مجبور به تعویض لباس می‌شوند، افزود: این موضوع سبب افزایش بار مالی به مرکز می‌شود.

عکس تزیینی است