فیلم/آموزش نحوه پخت حلوا توسط موسس آموزشگاه صنایع غذایی زیتون
فیلم/آموزش نحوه پخت حلوا توسط موسس آموزشگاه صنایع غذایی زیتون

به گزارش ندای تجن-سکینه فرامرزی بانوی کارآفرین که موسس، مدیر و مربی آموزشگاه صنایع غذایی زیتون در شهرستان ساری است نحوه پخت حلوا در برنامه خانواده و زندگی صداوسیمای مازندران را آموزش داد.

به گزارش ندای تجن-سکینه فرامرزی بانوی کارآفرین که موسس، مدیر و مربی آموزشگاه صنایع غذایی زیتون در شهرستان ساری است نحوه پخت حلوا در برنامه خانواده و زندگی صداوسیمای مازندران را آموزش داد.