<strong>دریافت گواهینامه برنامه «ایمنی آب» سامانه تامین آب آشامیدنی گلوگاه</strong>
<strong>دریافت گواهینامه برنامه «ایمنی آب» سامانه تامین آب آشامیدنی گلوگاه</strong>
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و رئیس مرکز بهداشت مازندران، گواهینامه برنامه ایمنی آب را برای سامانه تامین آب آشامیدنی شهر گلوگاه با امتیاز خیلی خوب تایید کرد.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مازندران؛ در راستای بند هفتم سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب مصوبه هیئت وزیران و بر اساس خود اظهاری کمیته فنی برنامه ایمنی آب شهرستان گلوگاه مورخ 8 آبان سالجاری، ممیزی و راستی آزمایی کمیته راهبری استانی برنامه ایمنی آب ،اجرای این برنامه در سامانه تامین آب آشامیدنی شهر گلوگاه با کسب« 86 امتیاز  و رتبه خیلی خوب »مورد پذیرش دکتر عباس علی پور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و رئیس مرکز بهداشت مازندران قرار گرفته و به مدت دو سال اعتبار دارد.

گفتنی است امتیاز 75 الی 85 امتیاز خوب و از 86 تا 95 امتیاز خیلی خوب و بیش از 95 امتیاز عالی در نظر گرفته شده است.