نظام اداری ما با بهره‌وری مطلوب که مبتنی بر موضوعات فرهنگی و‌ رفتار سازمانی است، توسعه می‌یابد
نظام اداری ما با بهره‌وری مطلوب که مبتنی بر موضوعات فرهنگی و‌ رفتار سازمانی است، توسعه می‌یابد
امید محبی، تصریح کرد: بهره وری نیروی انسانی از برنامه های مهم دولت سیزدهم است و نظام اداری ما با بهره وری مطلوب که مبتنی بر موضوعات فرهنگی و‌ رفتار سازمانی می باشد توسعه پیدا می کند و در این راستا اداره کل آموزش و پرورش بعنوان دستگاه محوری مدل بهره وری خاص خود را می بایست تدوین کند.

به گزارش ندای تجن به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، امید محبی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران در جلسه کمیته ارتقای بهره وری استان با عنوان اینکه باید اقدامات دستگاه های اجرایی در حوزه بهره وری نتیجه گرا باشد تا در حوزه بهره وری استان به اهدف مورد نظر و سیاست های دولت سیزدهم دست پیدا کنیم، خاطرنشان کرد: گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی مقوله ای جدا از بهره وری است که می بایست مورد توجه قرار گیرد چرا که جزو برنامه های مهم کمیته ارتقای بهره وری استان است .

وی ادامه داد: شاخص های مرتبط با حوزه بهره وری هر دستگاهی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین شده است که اقدام قابل توجهی است و برنامه های دستگاه های اجرایی در حوزه بهره وری می بایست منطبق بر این شاخص ها باشد .

این مسئول اضافه کرد: شاخص رشد اقتصادی ۸ درستی که در سطح کشور تدوین شده است در استان مازندران 2.8 درصد این رشد از طریق بهره وری می باشد .

امید محبی، تصریح کرد: بهره وری نیروی انسانی از برنامه های مهم دولت سیزدهم است و نظام اداری ما با بهره وری مطلوب که مبتنی بر موضوعات فرهنگی و‌ رفتار سازمانی می باشد توسعه پیدا می کند و در این راستا اداره کل آموزش و پرورش بعنوان دستگاه محوری مدل بهره وری خاص خود را می بایست تدوین کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با بیان اینکه در فضای کارشناسی پیشنهادها ‌ و موضوعات دستگاه های اجرایی می بایست تبدیل به طرح بین دستگاهی شود تا قابلیت اجرا داشته باشد، اظهار کرد: ایرادات طرح های دستگاه های اجرایی قبل از ارائه در کمیته ارتقای بهره وری استان در دبیرخانه این کمیته بازبینی شود تا ایرادات و اشکالات طرح ها در فضای کارشناسی برطرف شود.