<strong data-lazy-src=
<strong data-lazy-src=
آزمایشگاه مرکزی شرکت آبفا ساری گواهینامه تایید صلاحیت را از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای 4 ساله دوم دریافت کرد.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مازندران؛ مهندس اتابک جعفری مدیر عامل شرکت مهندسی آبفا کشور طی نامه ای ضمن قدردانی از تلاش و همت والای مدیر عامل و مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب و کارشناسان آزمایشگاه مرکزی ساری گواهینامه استانداردISO/IEC 17025:2017  در بخش آزمایشگاه مرکزی میکروبی و شیمیایی را برای بار دوم به مدت چهارسال تمدید کرد

گفتنی است این گواهینامه تا 7 اردیبهشت 1405 مشروط بر انطباق مداوم با الزامات استاندارد ISO/IEC 1702   و اخذ تاییدیه در ممیزیهای مراقبتی سالانه اعتبار دارد.