می‌توان با ظرفیت هنری جلوی بسیاری از هزینه‌ها را گرفت
می‌توان با ظرفیت هنری جلوی بسیاری از هزینه‌ها را گرفت
دبیر جشنواره تئاتر فجر مناطق کشور بر استفاده از ظرفیت هنری در پیاده سازی جهاد تبیین تاکید کرد.

به گزارش ندای تجن -حسین جوادی با بیان اینکه حضور بسیاری از پیشکسوتان در برگزاری جشنواره تئاتر فجر مناطق کشور موجب دلگرمی ما شد تا با قدرت و توان بیشتری ادامه دهیم، گفت:بسیار از جهاد تبیین صحبت می شود که شاید هزینه ها به جاهایی برود.

وی با اشاره به اینکه حدود 100میلیارد تومان مجلس برای اجرای جهادتبیین مصوب کرده است، افزود:ما با یک نمایش هنری آرام و با زبان هنری می توانیم صدها برابر فواید حاصل از آن را با یک صدم بودجه داشته باشیم.

جوادی با بیان اینکه سن خاصیت پیاده سازی جهادتبیین را با پول اندک دارد، ادامه داد:نباید تئاتر ما نیازمند هزینه ای برای رفتن به جشنواره منطقه ای باشد،باید به جایی برسیم که گروهی می خواهد وارد جشنواره فجر شود چیزی به او بدهند تا ۱۰بار پله را بالا و پایین نرود.
دبیر بیست و هفتمین جشنواره فجر مناطق کشور با اشاره به اینکه برای هنر باید هزینه بگذاریم ، ادامه داد:یک نمایش می تواند جایگزین بسیاری از تریبون هایی شود که خیلی ها ناهنرمندانه از آن استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه بهترین هنرمندان استان را در یک جا جمع کردیم که حداقل انتظارات را دارند، گفت: ان شالله بتوانیم آن طور که شایسته است از آن ها حمایت کنیم.
وی افزود: در حال حاضر می توان با استفاده از ظرفیت هنری، جلوی بسیاری از هزینه‌ها را گرفت.