فعاليت كليه ادارات، بانك‌ها، موسسات و مراكز دولتي از 8.30 صبح الي 13 فردا / تمامي مدارس و دانشگاه‌ها در كليه سطوح اداري و آموزشي، طبق ساعات قبلي بصورت حضوري دائر و فعال است
فعاليت كليه ادارات، بانك‌ها، موسسات و مراكز دولتي از 8.30 صبح الي 13 فردا / تمامي مدارس و دانشگاه‌ها در كليه سطوح اداري و آموزشي، طبق ساعات قبلي بصورت حضوري دائر و فعال است

به گزارش ندای تجن_اميد محبي با بيان اين كه ساعت كاري ادارات، بانك ها، موسسات و مراكز دولتي از فردا دوشنبه 26 دي تا پنج شنبه 29 دي ( آخر اين هفته ) از ساعت 8.30 صبح الي 13 خواهد بود؛ گفت: كليه مدارس و دانشگاه ها در تمامي سطوح اداري و آموزشي در تاريخ […]

به گزارش ندای تجن_اميد محبي با بيان اين كه ساعت كاري ادارات، بانك ها، موسسات و مراكز دولتي از فردا دوشنبه 26 دي تا پنج شنبه 29 دي ( آخر اين هفته ) از ساعت 8.30 صبح الي 13 خواهد بود؛ گفت: كليه مدارس و دانشگاه ها در تمامي سطوح اداري و آموزشي در تاريخ يادشده، طبق روال سابق در ساعات مقرر قبلي به صورت حضوري دائر و فعال خواهد بود.

اميد محبي با بيان اين كه اهتمام مجموعه مديران در مديريت مصرف گاز در بخش هاي اداري و مجموعه هاي مرتبط يكي از مهم ترين اولويت هاي كشور و به تبع آن استان مازندران است، افزود: در همين راستا در اجراي سياست هاي استان در حوزه مديريت شرايط اضطرار به رياست استاندار مازندران، ساعت كاري ادارات، بانك ها، موسسات و مراكز دولتي، به استثناي نهادهاي عمومي خدماتي، امدادرسان و داراي نوبت كاري از فردا دوشنبه 26 دي تا پنج شنبه 29 دي ( آخر اين هفته ) بارعايت ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري از ساعت 8.30 صبح الي 13 ابلاغ مي گردد.

معاون توسعه مديريت و منابع استانداري مازندران، ادامه داد: همچنين نظر به ضرورت اهميت استمرار فعاليت نظام آموزشي، كليه مدارس و دانشگاه ها در تمامي سطوح اداري و آموزشي طبق روال سابق در ساعات مقرر قبلي به صورت حضوري دائر و فعال خواهد بود.

محبي افزود: ضمن تاكيد موكد بر استمرار روند خدمت رساني به مردم شريف استان و جلوگيري از احتمال هرگونه خلل در انجام امور محوله، دستيابي به نتايج ملموس عملكردي و كاهش قابل توجه مصرف انرژي بويژه در حوزه گاز توسط مجموعه ادارات، نهادها، موسسات و مراكز دولتي و واحدهاي تابعه مدنظر است و بديهي است در صورت مشاهده هرگونه اهمال، برابر موازين قانوني رفتار خواهد شد.