آسانسور استانداری مازندران را درست کنید
آسانسور استانداری مازندران را درست کنید
حال که چند ماهی از حادثه گذشته است ودر تاریخ 28دی ماه به سر می‌بریم و هر روز شاهد افزایش حجم مراجعان به محل استانداری هستیم ، این انتظار وجود دارد که آسانسور زودتر درست شود تا مردم و همین طور سایر کارکنان استانداری و دستگاه‌های اجرایی به سهولت و با سرعت بیشتری به کار خود رسیدگی کنند.

به گزارش ندای تجن- 8مهرماه سال جاری بود که خبری مبنی بر فوت جوان حادثه دیده را بر اثر سقوط از محل نصب آسانسور استانداری در رسانه ندای تجن منتشر کردیم.

این حادثه برای همه ما مازندرانی ها ناگوار بود و دل ما را آزرده کرد و در همین راستا خواستار توجه بیشتر به زیرساخت هایی که برای عموم ساخته می شود وجود دارد.

حال که چند ماهی از حادثه گذشته است ودر تاریخ 28دی ماه به سر می‌بریم و هر روز شاهد افزایش حجم مراجعان به محل استانداری هستیم ، این انتظار وجود دارد که آسانسور زودتر درست شود تا مردم و همین طور سایر کارکنان استانداری و دستگاه‌های اجرایی به سهولت و با سرعت بیشتری به کار خود رسیدگی کنند.

عکس تزیینی است