تجلیل از پژوهشگران اداره کل فرهنگ و ارشاد مازندران
تجلیل از پژوهشگران اداره کل فرهنگ و ارشاد مازندران
با هماهنگی دفتر پژوهش، جلسه تقدیر از پژوهشگران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، با حضور سرپرست معاونت امور فرهنگی و رسانه ای برگزار و از همکاران ستادی اداره کل که تألیفاتی در زمینه های مختلف فرهنگی، هنری و ... را به چاپ رسانده اند، تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، سید علی علوی، سرپرست معاونت امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، عنوان کرد: جلسه تقدیر از پژوهشگران اداره کل برگزار شد؛ 

علوی: از برنامه ریزی در شناسایی و تجلیل از مؤلفان و نویسندگان همکار در ادارات تابعه شهرستانی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: بر آنیم تا در راستای حمایت و ترغیب کارکنان دستگاه فرهنگ استان، در زمینه تدوین و چاپ این تألیفات نگاه ویژه ای داشته باشیم و درصدد برنامه ریزی و تدابیر برای معرفی آن ها به جامعه فرهنگی و هنری هستیم و در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد