معرفی طرح‌های فاضلاب مازندران به بانک رفاه برای بهره‌مندی از ماده 56
معرفی طرح‌های فاضلاب مازندران به بانک رفاه برای بهره‌مندی از ماده 56
در راستای بهره مندی از ظرفیت بند «ز» تبصره 4 قانون بودجه سال 1401 کشور و تامین مالی پروژه ها از سوی شرکت مهندسی آبفا کشور، طرحهای فاضلاب مازندران برای بهره مندی از ظرفیت ماده 56 قانون الحاق به بانک رفاه معرفی شد.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مازندران؛ مهندس احمد رنجبر در گفتگویی با بیان این مطلب اظهار داشت:  شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به منظور احداث شبکه طرحهای فاضلاب ساری ،احداث خط دوم جریان تصفیه خانه فاضلاب بابل و نیز ارتقای مدول اول و احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب نوشهر و چالوس ،این طرحها را برای بهره مندی از ظرفیت ماده 56 قانون الحاق به میزان 3 هزار میلیارد ریال به بانک رفاه معرفی کرد.

 وی افزود: در مراحل قبلی نیز 4 هزار میلیارد ریال از همین ظرفیت قانونی در قالب معرفی به بانک صادرات به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال برای طرحهای فاضلاب ساری،بابل ، نوشهر و چالوس و یکهزار میلیارد ریال هم به بانک ملی برای فاضلاب بابل از سوی وزارت نیرو صورت گرفته بود که پس از پیگیریهای به عمل آمده  تمامی مستندات مورد نیاز تحویل بانکها شد و این مهم در بانک صادرات در مرحله ابلاغ تفاهم نامه و بارگذاری در سامانه تضامین دولت قرار دارد.