اولین عکس از متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی
اولین عکس از متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی

به گزارش ندای تجن به نقل از خبرگزاری تسنیم، تصویری از متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی منتشر کرد. عکس متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی را در جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده، ملاحظه کنید:

به گزارش ندای تجن به نقل از خبرگزاری تسنیم، تصویری از متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی منتشر کرد.

عکس متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی را در جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده، ملاحظه کنید: