پیشگیری از اعتیاد مقدم بر درمان است
پیشگیری از اعتیاد مقدم بر درمان است
رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه پیشگیری از اعتیاد مقدم بر درمان است، ادامه داد: نهادهای اجتماعی و فرهنگی برای مقابله با اعتیاد سیاست های اجرایی که به آنها ابلاغ شده است را با جدیت پیگیری و اجرا کنند.

به گزارش ندای تجن -حسینی پور استاندار مازندران در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه باید با برنامه های تحولی از شیوع نرخ اعتیاد ممانعت شود، گفت: فعالیت باندهای مواد مخدر و قاچاقچیان، با تشدید ایست و بازرسی ها در محورهای ارتباطی و فعال کردن نظارت های پنهان برای آنها باید ناامن شود.

او افزود: فرمانداران و دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه مواد مخدر باید معتادان متجاهر را حتی در روستاها جمع آوری کنند به گونه ای که خیابان های شهر جولانگاه این افراد نباشد.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه پیشگیری از اعتیاد مقدم بر درمان است، ادامه داد: نهادهای اجتماعی و فرهنگی برای مقابله با اعتیاد سیاست های اجرایی که به آنها ابلاغ شده است را با جدیت پیگیری و اجرا کنند.

سلگی، معاون سیاسی امنیتی استاندار نیز در این جلسه از فرمانداران خواست با توجه به فصل سرما بازدیدهایی میدانی از سطح شهرها داشته باشند تا معتادان متجاهر در خیابان ها نمانند.

او با بیان اینکه درصدی از معتادن بهبود یافته بعد از بازپروری دوباره به مصرف مواد مخدر روی می آورند بر لزوم حساسیت نهادهای اقتصادی جهت اشتغال آنان تاکید کرد.

  • منبع خبر : استانداری مازندران